21 Şubat 2014 Cuma

KARINCAYI KIRINCA


Karıncayı Kırınca
Kanuni Sultan Süleyman ve  Şeyhülislam Ebussuud arasında geçtiği rivayet edilen şöyle bir hikaye nakledilir.  “Muhibbi” mahlası ile şiirler yazan Kanuni bir gün saray bahçesindeki gül ağacını karıncaların sardığını görür. Yanında bulunan şeyhülislama dönerek, bir  bu karıncaları itlaf etmenin hükmünü manzum bir dille sorar.
“Dırahta ger ziyan etse karınca, ziyanı var mıdır anı kırınca”
Şeyhülislam aynı vezinde ve üslupta cevap verir:

Yarın Hakk’ın divanına varınca, Süleyman’dan hakkın alır karınca!