19 Mart 2015 Perşembe

MİLLİYETÇİ HAREKET TÜRKİYE DEMEKMilliyetçi Hareket Partisi Cumhuriyet dönemimizde 45 yıllık bir siyasi harekettir. Ama savunduğu fikir ve değerler itibari ile binlerce yıllık Türk Tarihini, kültürünü, dilini, inancını koruyan ve savunan bir siyasi harekettir. Bu yüzden ,''Üzerine güneş batmayan Hareket; MHP'' deyimini çok beğeniyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'ni üstlendiği bu tarihi misyon itibari ile 45 yıllık bir siyaset geçmişi ile sınırlandırmak bu yüzden mümkün değildir. MHP, Orta Asya Türk varlığının, Selçuklu'nun Anadolu'ya gelişinin, Osmanlı'nın 3 kıtaya yayılışının günümüzdeki ruhu ve savunucusudur.
TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ TÜRK'ÜN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞ İLE BAŞLAR
MHP'nin savunduğu Türk Milliyetçiliği; Türk'ün tarih sahnesine çıkışı ile başlamaktadır. Meydana getirdikleri medeniyetleri ;içte Milli Birliği sağlamaya yönelik gücü ve eforu, dışta Milli varlığı tehdit eden hususlara karşı top
yekün mevzi alma gücü ve hareketi sayesinde, her devire taşınmasını başarmıştır. Tarihsel misyon ve mirasını bu kutlu ideolojik jargon vasıtasıyla geleceğe aktarmasını her zaman başarabilmiştir.
ÜLKÜCÜLER GÜNÜMÜZÜN KUVAY-I MİLLİYECİLERİDİR
Ülkücüler dün ve bugün hep vatan savunması ruhuyla hareket etmişlerdir. Tıpkı Çanakkale gibi, İstiklal Harbi ve diğerleri gibi.. Ülkücü Gençler hep Kurtuluş Savaşı'nın Kuvay-ı Milliyetçileri ile aynı düşünceyi taşımışlardır.Kurtuluş Savaşı döneminde Batı ve ABD mandacısı ya da SSCB (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği)sömürgesi olmak isteyenler vardı. Ama Kuvay-ı Milliye Hareketi Milli Devleti kurma yolunda mücadele verdi ve bu mücadeleyi çok ağır bedeller ödeyerek kazandı.
1944 YILI TÜRK MİLLİYETÇİLERİ İÇİN ÖNEMLİDİR
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda ve ilk yıllarında Türk Milliyetçisi ulu önder Atatürk bu fikrin önderi ve en büyük savunucusudur. Cumhuriyetin kuruluşundan ve ulu önder Atatürk'ün vefatından sonra mevcut ülke yöneticilerinin bu ideolojiden sapma göstermesi sonucu 1944 yılında, başını Nihal Atsız beyin çektiği bir gurup düşünür ve yazar aracılığı ile Türk Milliyetçiliği özellikle Türk Gençliği arasında yaygın bir ideoloji haline dönüşmeye başlamıştır. Bu dönemde görüyoruz ki, bu hareket bir devlet ideolojisi olmaktan çıkmış ve gençlik ağırlıklı bir halk hareketi haline dönüşmüştür. Türk Milliyetçiliğini savunduğu için dönemin(Aralarına Alpaslan Türkeş'in de olduğu) Türk Milliyetçilerinin gördüğü büyük ''Tabutluklar'' zulmünü hepimiz iyi biliyoruz.
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ VE MİLLİYETÇİLERİN PARTİLEŞME SÜRECİ
1960 yılından sonra Başbuğ Alpaslan Türkeş ile birlikte Türk siyasi hayatına giren Türk Milliyetçiliği ;kendi siyasal tanımlamasını ve adlandırılmasını yaptı. MHP partileşme sürecini başlatarak kültür Milliyetçiliğini farklı ama kalıcı bir motif olarak ortaya koydu .Alpaslan Türkeş ile birlikte CKMP'de başlayan Türk Milliyetçiliğinin siyasallaşma süreci isim değiştirerek Milliyetçi Hareket Partisi olarak yoluna devam ett.1970'li yılların ortalarından itibaren ise İslam'ın da savunuculuğu üstlenilerek Türk-İslam modeli ortaya konuldu.
1980 ÖNCESİ DÖNEMDE ÜLKÜCÜLER TÜRKLÜĞÜ VE İSLAM'IN EN ŞANLI SAVUNUCULARI OLDU.
Türk Milliyetçileri, Milliyetçi Hareket Partililer, Ülkücüler 1980 öncesi dönemde gerçekten tarihte eşi az görülür şanlı bir mücadele vermişlerdir. İsterseniz o dönemin manzarasına birlikte bakalım. Bir yanda Sovyetlerin başını çektiği Demirperde,diğer tarafta Amerika'nın başını çektiği Batı Bloku vardı. Türk Milliyetçileri, Ülkücüler kendi pozisyonlarını alarak bu yabancı ideolojilerle mücadele ettiler. Dün Türk Milleti Komünizmi benimsemediyse, onun esareti altına girmediyse veya böyle bir Komünist istila girişimi püskürtülebilmişse bunu sağlayan devlet güçleri değil, Ülkücüler olmuştur.
TÜRK MİLLİYETÇİLĞİ İTİBARSIZLAŞTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR
Bugün bir kısım malum mihrakların ''Ülkücüler 12 Eylül öncesi kullanılmıştır'' şeklindeki sözleri bilinmelidir ki fitne ruhunun eseridir. Maksadı Milliyetçiliği sulandırmak ,değersizleştirmek, bugün çok kullanılan o tabirle itibarsızlaştırmaktır. Bu gayret bugün hala sürmektedir. Bugün, ''Milliyetçiliği ayaklar altına aldım'' diyen zihniyet aynı fitnenin devamıdır.
KÜRESEL EMPERYALİZM'İN KARŞISINDAKİ TEK GÜÇ YİNE MHP'DİR
Tarihi gelişimin kısa bir özetlemesini yaptık. Görüldüğü gibi asırlardır Türk'ün düşmanları ve Türklüğü savunanlar vardır. Bugün tek kutuplu Küresel Emperyalizmin yıkıp yok etmeye çalıştığı Bağımsız son Türk Devleti T.C Devleti'nin tek savunucusu yine Türk Milliyetçileri, Ülkücüler ve onların tek siyasi organizasyonu olan MHP'dir.
ÜLKÜCÜLER UYANIK OLMALIDIR
Böyle bir dönemde Ülkücüler, Türk Milliyetçileri çok uyanık olmalı ve tarihi sorumluluklarını iyi bilmelidir.Unutulmamalıdır ki, bugün Türk Milliyetçilerinin tek lideri Devlet Bahçeli, tek fikir sitemi Türk Milliyetçiliği ve tek partisi MHP'dir.
(NOT: Türk Milliyetçiliğin tarihi gelişimi konusunda sürdürdüğüm bir araştırma çalışmasını bu konuda fikir beyan eden fikir önderlerinden yaptığım kısa alıntıları sizlerle paylaşmak istedim.Dilerim yazdıklarımız aydınlanma açısından yarar sağlar..