17 Aralık 2016 Cumartesi

BAŞKA TÜRKİYE YOK

Ey! güzel arkadaşım, söyleyeceklerimi iyi işit ve dikkatle dinle!
Gezegenimizde, şu anda en demokratik ve güvenli ülke olarak kendilerini takdim eden emperyalist devletlerde; "demokrasi ve insan hakları sokaklarda terör estirerek, kavga ve kanla" ile elde edildi!
Osmanlı'nın bakiyesi ve devamı niteliğinde olan Türkiye Cumhuriyetinde ise milli mücadele kahramanı Atatürk ve silah arkadaşları tarafından "halk sokaklara" inmeden "anayasal haklar" ile teminat altına alınmıştır!
Bugün, sıkıştığında " Türküm ve Atatürk bir kahramandır," deyip ülkemiz ve devletimiz zayıfladığında sömürgeci zihniyete çanak tutan ve işine gelmediğinde ise, "Atatürk'ü ve Türkiye Cumhuriyetinin" üniter yapısını sorgulayan striptizci karekter yapısına sahip kişilerin algı operasyonuna kapılan saf düşünceli insanlar, tarihimizi dikkatle araştırıp idrak etmelidir. Zira, geçmişini doğru okumayan geleceğini doğru kurgulayamaz!
Dün bitti, bugünü yaşıyor ve kısmet olursa da yarınları hepbirlikte yaşayacağız! Cumhuriyetin kazanımları saymakla bitmez . En başta kazanımları özetle sıralayacak olursak;
1- Parlementer sisteme geçişle birlikte; Kendini idare edecek olan yöneticileri seçme hakkı ve mankurtlaşmadan kurtararak seçilme hakkının tanınması.
2- Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş, fabrikaların kurulması.
3- Erkek ve kadın eşitliği.
4- Kanun önünde herkesin aynı mesafede görülmesi ve aynı haklara sahip olması.
5- Sivil toplum kuruluşlarının ve basının kurulma hakkının tanınması.
6- Her alanda kalifiyeli insanlar yetiştirilmesi, akademilerin açılması.
7- Türk/İslam coğrafyası ile yakın ilişkiler kurulması ve bu akraba toplulukları zora sokacak politikalardan uzak durulması.
8- Ulus ve Üniter devlet yapısıyla tüm vatandaşları birleştirmesi ve eşit haklar tanınması.
Velhasıl, Atatürk döneminde halkımıza değer en üst seviye olduğu "öğretmen maaşı vekil maaşından yüksek" tutulması ile bile bunu görmekteyiz!
İmdi, günümüzde Atatürk'ü etnik ve mezhepsel ayrılıkların ve çatışmanın merkezine koymaya çalışanların, okudukları tarih kitapları ve akıl hocaları farklı olan biatçi anlayışlardan mütevellidir !
Günümüzde siyasetin ve toplumsal sıkıntıların yegane sebebi şudur. Ben müslümanım demek, tek başına birşey ifade etmemekle birlikte içtimai hayatın her safhasında ahlaklı olmak gerekir. İşte, millet olarak en büyük sıkıntımız," şahsiyet ve kimlik" sorunudur. Bu itibarla, kurtuluşu hurafelerde aramak yerine; "maneviyatımızda (İslam Ahlâkında ) ve milli değerlerimizde aramak, gelecek nesillere daha yaşanabilir müreffef ve güçlü bir Türkiye'nin derdinde milli birliğimizi tesis etmek suretiyle topyekün seferber olmalıyız. Çünkü, başka Türkiye yok!!!