21 Şubat 2017 Salı

KADIN VE AİLE

Türk tarihinde; izzet ve haysiyet sahibi ve toplumun şekillenmesinde başaktör olan kadınlar, Milli mücadele döneminde kâh sırtlarında cepheye mermi taşımış, kâh şefkati ve sağnak sağnak sevgisiyle evlerimizin sultanı olmuştur!
Kısaca ; kadın ve aile kaf dağının ardındaki gizle bahçedir, çocukların kahramanıdır!
Günümüzde ise kadın, bir meta ve eğlence aracı olarak görülmeye başlanmıştır. Ayrıca, bazı kadınlarımızın etik ahlaki değerleri kenara itmesi, "yuvayı dişi kuş yapar" anlayışından uzaklaşması sonucunda toplumuzun ahengini bozan nesiller yetişmesine neden olmaktadır.
Oysa ki; Fatihleri, Yavuz'ları ve Osmanları yetiştiren bir kadın ve dolayısıyla bir annedir. Bu itibarla, kadın toplumumuzun en önemli dinamiğidir. Kadınlarımızı bir eşya gibi görmek yerine hakettiği değeri vermeliyiz. Buna mukabil, kadın da sosyal statüsünün öneminin idraikinde hareket etmesi gerekmektedir!