27 Ocak 2017 Cuma

İSLAM GÜZEL AHLAKTIR.

Yâ Rabbî!.. Bize verdiğin bütün nimetlere hamdolsun!
Yâ Rabbî!.. Günahlarımızı rahmetinle af ve mağfiret eyle! Ölülerimizi de mağfiret eyle, yaşayanlarımıza hayırlar ihsan et! Son nefesimizde kelime-i tevhid söylemeyi nasip eyle!
Yâ Rabbî!.. Riyadan, nifaktan, şikaktan, her türlü hastalıktan, kazadan, belâdan, tembellikten, âcizlikten, zelil olmaktan, zulüm etmekten ve zulüm görmekten, cimrilikten, müsriflikten, azdıran zenginlikten ve doğru yoldan ayrılmaya sebep olan fakirlikten, şeytan ve nefsin şerrinden, düşmanın galebesinden, kötü huydan, bidat işlemekten, dalâlete düşmekten, halis olmayan amelden, her çeşit günahtan, küfre girmekten, ölürken gelecek fitnelerden, kabir azabından, dinimize ve dünyamıza zarar verecek işlerden sana sığındık, bunlardan bizleri koru!..
Yâ Rabbî!.. Ana babamıza, evlâtlarımıza, akraba ve bütün din kardeşlerimize hayırlı ömürler, güzel huy, akl-ı selim, sıhhat, afiyet, hidayet ve istikamet ihsan eyle! Bize sarsılmaz bir iman, güzel bir ahlâk, şükredici bir kalb, sabredici beden, zikredici dil, kaza ve kaderine rıza gösteren hayırlı ömür, dünya ve ahirette güzellik ihsan et! Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva ihsan eyle! Bizi şeytanın, nefsin ve düşmanların şerrinden muhafaza eyle! İlmimizi, ihlasımızı, kabiliyetimizi artır! Yapmaya çalıştığımız ibâdetlerimizi kabul eyle!
Yâ Rabbî!.. Kendi sevgini, sevdiklerinin sevgisini, Ehl-i Beytin, Eshâb-ı Kirâmın, bütün evliyâ ve enbiyânın sevgisini ve sevgine kavuşturacak amel ve işleri nasip eyle!
Yâ Rabbî!.. Bize hakkı hak, bâtılı bâtıl olarak göster! Dinine severek hizmet etmeyi, kul borçlarını ödemeyi ve şehit olarak ölmeyi nasip eyle!
Yâ Rabbî!.. Bu vatanı bizlere bırakan ecdâdımızın ruhunu şâd eyle! Memleketimize hizmetleri geçmiş ve Allah  rızası için harp etmiş dedelerimize rahmet eyle! Yurdumuzu her çeşit düşmandan koru! Sen her şeye kâdirsin!
Duâlarımızı kabul eyle Yâ Rabbî!.. ” (Amin!)

26 Ocak 2017 Perşembe

NEREDEN NEREYE

neydimneoldum:
“Türkler, at üstündeyken attığı oku yüzük deliğinden geçirecek kadar nişancıyken, diğer milletler çapulculuk ve yağmacılıkla yetiniyordu. Heredot'un yazdığı tarihte, Yunanlılara medeniyeti öğretenler Turanlılardır. Asırlar önce yazdığı...Türkler, at üstündeyken attığı oku yüzük deliğinden geçirecek kadar nişancıyken, diğer milletler çapulculuk ve yağmacılıkla yetiniyordu. Heredot'un yazdığı tarihte, Yunanlılara medeniyeti öğretenler Turanlılardır. Asırlar önce yazdığı Divan-ı Lügatit Türk'te, Türklerin bin yıl önce de ceplerinde mendil taşıdığı, kızgın suyla demir ısıtıp “ütüg” (ütü) yaptığı, bunun Rusça'ya “Ütüyüg” olarak geçtiği bilgisini veren Kaşgarlı Mahmut'un eserinin önsözü: “Tengri, onlara Türk adını verdi; onları yeryüzüne hâkim kıldı. Cihan imparatorları Türk ırkından çıktı. Dünya milletlerinin yuları Türklerin eline verildi. Türkler, Tengri tarafından bütün kavimlere üstün kılındı.” Kanuni devrinde Osmanlı'da dünya da ilk çizgi film tekniğinin temeli atılırken, Fransa kralı ülkesini oturaktan yönetmekteydi. Türkler, keşfettikleri gezegenlere Türkçe adlar verirken, Avrupalılar “Dünya tepsidir-tepsi değildir” savaşı veriyordu. Türkler, akıl hastaları için dünyanın en iyi hastanelerini inşa ederken, Avrupalılar “Şeytan” diyerek yakmaktaydılar.

Şimdi masallarla uyutulup, milli his ve heyecanları uyuşturulmuş bu millete türlü gizli oyunlar ile Türklüğünden utandırmaya, geçmişini unutturmaya çalışılıyor.

“Başka uluslar, çağdaş uygarlığa girmek için, geçmişlerinden uzaklaşmak zorundadır. Oysa Türklerin çağdaş uygarlığa girmeleri için, yalnız eski geçmişlerine dönüp bakmaları yeterlidir.”

25 Ocak 2017 Çarşamba

İLİM İLİM İLMEKTİR İLİM KENDİN BİLMEKTİR

" İlim ilim ilmektir, ilim kendin bilmektir..."
Biz Türkler duygusal bir milletiz, bozkurt misali...
Batılılar ise soğuk ve sinsi, sürüngenler gibi...
Yaradılış fıtratı ve genetik kodlar cok farkli!

Duygusallık ve hassasiyetimiz, merhamet ve vicdan sahibi olmamızdan kaynaklanır...
MERHAMETLİ VE VİCDANLI bir milletiz, bu özelliklerimizi de cömertçe gosteririz...
Yeter ki karşımızdakiler mağdur, mazlum ve iyi niyetli olsunlar!

Bozkurt un duygusal olduğunu nerden çıkardın demeyin!.
Bozkurt yaralı ve hasta hayvanları asla avlamaz, avını adaletle bölüşür. .
Yaşlıların rehberliğine önem, tecrübesine değer verir...
Hasta ve yavruları korumak için sürünün ortasına alır.
Lider, sürüyü korumak, kollamak ve kontrol etmek adına arkadan gelir.
Durup dururken ortaya atılıp ülkesini, ülküsünü, ülkücüsünü tehlikeye atmaz..

Türkler ekmeğini bölüşür ama vatan bildiği toprakları asla!.
Vatanini namusu bilir,
Vatan sevgisi imandandır deyip İMANI beller...
Adalar denizinde yüzlerce adamıza namert bayrak çekmiş,
Her karış toprağı şehit kanıyla sulanmış KIBRIS satılmış,
"Ne gam" diyorsan, sen TÜRK olamazsın...
İnsan da...
Türkiye'ye yönelik iç ve dış saldırılar TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ ve TÜRK MİLLETİ kimliği üzerinden yapılıyor.
 Kurtuluş reçetesi TÜRK KİMLİĞİNE, TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNE ve TÜRKİYE CUMHURİYETİNE sıkı sıkıya sarılmaktır.
Unutmayın, yiğit düştüğü yerden kalkar!..
16 yıldır sistemli bir şekilde Türk kimliğine savaş açıldı!
Bunun sonucu olarak, Türk gençleri kendilerini Müslüman olarak tanımlamaya başladı!..
Allah insanları millet kimliğiyle yaratır..
"Türklük doğuştandır, din kimliği ise sonradan alınır. "
Türkler Gök Tanrı inancı, Budizm, Hristiyanlık, Yahudilik, Zerdüştlük gibi dinlere girdiler...
Türklerin 8-10 bin yıllık inanç yolculuğu 1400 yıllık İslamiyet - Muhammedilikle noktalandı.
Bugün elhamdülillah Müslümanız. Biliyoruz ki,
Guclu ummet olmanin yolu, guclu milletlerin birlik ve beraberliginden gecer...
Türkler İslam’dan binlerce yıl evvel TÜRK MİLLETİ kimliği ile tarihe yön vermiş,
övülen millet olmuştur!..
Musevilik, İsevilik, Muhammedilik yokken Türkler vardı,
tarihe yon veren buyuk devletler kurmuştu...
TÜRK KİMLİĞİNE, TÜRK MİLİYETÇİLİĞİNE ve TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNE sahip çıkalım.
Sevgi ve saygıyla

GERÇEK ÜLKÜCÜ ASLA VE ASLA BİAT ETMEZ.


 

ÜLKÜCÜLÜK ADINA ARAYACAĞIMIZ BAZI DEĞERLERİMİZİ YİTİRDİK Mİ? YOKSA BUNLAR BAŞIMIZA GELMEZDİ. FİKİRLER İDEALLER, ÜLKÜLER SATILMAZDI.


GERÇEK ÜLKÜCÜ ASLA VE ASLA BİAT ETMEZ.


Partili olmanın ötesinde bir kişilik temsili olan ülkücülük nedir? Ülkücü nasıl bir insandır? Bu günlerde bu konunun yeniden ele alınmasında yarar vardır, çünkü Ülkücülük bir amaç değil, hayat tarzıdır.
ÜLKÜCÜ, aklını kullanan insandır.
ÜLKÜCÜ, rehberi bilgi ve bilim olan insandır.
ÜLKÜCÜ, medeni, bilgili, saygılı, hoşgörülü, aşk ve gönül insanıdır.
ÜLKÜCÜ, inanç öğretisinde Hanefi, Maturidi, Yesevi, Hacı Bektaşi Veli ve Farabi çizgisinden giden insandır.
ÜLKÜCÜ, her zaman, her yerde ve her şeyde estetiği arayan kişidir.
ÜLKÜCÜ, Türklük şuurunu kendisine hayat felsefesi edinen insandır.
ÜLKÜCÜ, yaptığı her işte Allah rızâsını gözeten bir iman âbidesidir.
ÜLKÜCÜ, ahlak, adalet, hukuk, demokrasi, insan hakları ve özgürlük değerlerinin savunucusu ve savaşçısı insandır.
ÜLKÜCÜ, her türlü emperyalizme karşı savaşan insandır.
ÜLKÜCÜ, dünyanın neresinde bir Türk yaşarsa onun derdiyle dertlenip, sevinciyle sevinen insandır.
ÜLKÜCÜ, “Büyük Turan” idealine inanan, uluslararsı ilişkilerini bu ülkü doğrultusunda düzenleyen insandır.
ÜLKÜCÜ, devletine ölümüne bağlı, ancak hayat felsefesini yansıtmayan insanı ezen ve sömüren düzene karşı bir insandır.
ÜLKÜCÜ, haksızlığa, uğursuzluğa ve zulme boyun eğmeyen insandır. Zalimlerin düşmanı, mazlumların dostudur.
ÜLKÜCÜ, boyun eğmeyi zûl sayan, dik durmayı hayat felsefesi haline getiren insandır.
ÜLKÜCÜ, okuyan, araştıran, inceleyen, sorgulayan, itiraz eden ve analitik düşünen insandır.
ÜLKÜCÜ, günlük siyasetin içinde boğulmayan, gelecek yıllara yön verebilecek stratejik akla sahip insandır.
ÜLKÜCÜ, ülküdaşı için ölümü göze alan, ahde vefayı hayat tarzı haline getiren insandır.
ÜLKÜCÜ, “sen ben yok, biz varız” düsturuyla hareket eden, fitne, fesat ve hizipçilikten uzak duran insandır.
ÜLKÜCÜ, korkaklardan ve korkaklığın her türlüsünden uzak duran cesur insandır.
ÜLKÜCÜ, nemelâzımcı değildir, vatanının, milletinin ve devletinin her türlü meselesini kendi meselesi sayar.
ÜLKÜCÜ, mesleğinde en iyisi olmayı hedefleyen, ancak makam sahibi olduğu zaman milletini ezmeyen insandır.
ÜLKÜCÜ, anne, baba ve aile büyüklerine saygılı, her fırsatta onların gönlünü alan, hizmetine koşan insandır.
ÜLKÜCÜ, eşini Cenab-ı Allah’ın bir emaneti olarak gören, sâdık bir eş, müşfik bir aile reisi ve annedir.
ÜLKÜCÜ, çocuklarına en iyi sahip çıkan, onları hayırlı evlatlar olarak Türk Milletinin hizmetine sunan kişidir.
ÜLKÜCÜ, öğrenmekten bıkmayan, öğrenmek için sürekli okuyan, araştıran kişidir.
ÜLKÜCÜ, zamanın kavramlarına ideolojisine uygun yaklaşımlar gösterebilen, ürettiği proje ve yaklaşımlarını ülküdaşlarıyla paylaşarak stratejik akıl oluşturan kişidir.
ÜLKÜCÜ, gündemin gerisinde kalmak yerine, gündem oluşturabilen kişidir.
Kısacası; ülkücü örnek kişiliği ile insanlara örnek olan, onlara doğru liderlik yapabilen bir kişi olduğu zaman Türk Milletinin ve Türk Milliyetçiliğinin önünü kimse kesemeyecektir. Hepimiz Allah için, iyi bir Ülkücü olmaya hazır mıyız?

Partili olmanın ötesinde bir kişilik temsili olan ülkücülük nedir? Ülkücü nasıl bir insandır? Bu günlerde bu konunun yeniden ele alınmasında yarar vardır, çünkü Ülkücülük bir amaç değil, hayat tarzıdır.
ÜLKÜCÜ, aklını kullanan insandır.
ÜLKÜCÜ, rehberi bilgi ve bilim olan insandır.
ÜLKÜCÜ, medeni, bilgili, saygılı, hoşgörülü, aşk ve gönül insanıdır.
ÜLKÜCÜ, inanç öğretisinde Hanefi, Maturidi, Yesevi, Hacı Bektaşi Veli ve Farabi çizgisinden giden insandır.
ÜLKÜCÜ, her zaman, her yerde ve her şeyde estetiği arayan kişidir.
ÜLKÜCÜ, Türklük şuurunu kendisine hayat felsefesi edinen insandır.
ÜLKÜCÜ, yaptığı her işte Allah rızâsını gözeten bir iman âbidesidir.
ÜLKÜCÜ, ahlak, adalet, hukuk, demokrasi, insan hakları ve özgürlük değerlerinin savunucusu ve savaşçısı insandır.
ÜLKÜCÜ, her türlü emperyalizme karşı savaşan insandır.
ÜLKÜCÜ, dünyanın neresinde bir Türk yaşarsa onun derdiyle dertlenip, sevinciyle sevinen insandır.
ÜLKÜCÜ, “Büyük Turan” idealine inanan, uluslararsı ilişkilerini bu ülkü doğrultusunda düzenleyen insandır.
ÜLKÜCÜ, devletine ölümüne bağlı, ancak hayat felsefesini yansıtmayan insanı ezen ve sömüren düzene karşı bir insandır.
ÜLKÜCÜ, haksızlığa, uğursuzluğa ve zulme boyun eğmeyen insandır. Zalimlerin düşmanı, mazlumların dostudur.
ÜLKÜCÜ, boyun eğmeyi zûl sayan, dik durmayı hayat felsefesi haline getiren insandır.
ÜLKÜCÜ, okuyan, araştıran, inceleyen, sorgulayan, itiraz eden ve analitik düşünen insandır.
ÜLKÜCÜ, günlük siyasetin içinde boğulmayan, gelecek yıllara yön verebilecek stratejik akla sahip insandır.
ÜLKÜCÜ, ülküdaşı için ölümü göze alan, ahde vefayı hayat tarzı haline getiren insandır.
ÜLKÜCÜ, “sen ben yok, biz varız” düsturuyla hareket eden, fitne, fesat ve hizipçilikten uzak duran insandır.
ÜLKÜCÜ, korkaklardan ve korkaklığın her türlüsünden uzak duran cesur insandır.
ÜLKÜCÜ, nemelâzımcı değildir, vatanının, milletinin ve devletinin her türlü meselesini kendi meselesi sayar.
ÜLKÜCÜ, mesleğinde en iyisi olmayı hedefleyen, ancak makam sahibi olduğu zaman milletini ezmeyen insandır.
ÜLKÜCÜ, anne, baba ve aile büyüklerine saygılı, her fırsatta onların gönlünü alan, hizmetine koşan insandır.
ÜLKÜCÜ, eşini Cenab-ı Allah’ın bir emaneti olarak gören, sâdık bir eş, müşfik bir aile reisi ve annedir.
ÜLKÜCÜ, çocuklarına en iyi sahip çıkan, onları hayırlı evlatlar olarak Türk Milletinin hizmetine sunan kişidir.
ÜLKÜCÜ, öğrenmekten bıkmayan, öğrenmek için sürekli okuyan, araştıran kişidir.
ÜLKÜCÜ, zamanın kavramlarına ideolojisine uygun yaklaşımlar gösterebilen, ürettiği proje ve yaklaşımlarını ülküdaşlarıyla paylaşarak stratejik akıl oluşturan kişidir.
ÜLKÜCÜ, gündemin gerisinde kalmak yerine, gündem oluşturabilen kişidir.
Kısacası; ülkücü örnek kişiliği ile insanlara örnek olan, onlara doğru liderlik yapabilen bir kişi olduğu zaman Türk
Milletinin ve Türk Milliyetçiliğinin önünü kimse kesemeyecektir. Hepimiz Allah için, iyi bir Ülkücü olmaya hazır mıyız?