24 Şubat 2017 Cuma

MUTLULUĞUN FORMÜLÜ

“Kalpler sadece Allah’ın vahyi ile tatmin ve mutlu olurlar (Rad 13/28).”
Mutluluk; sahip olunan zenginlikle, şöhretli ve ünlü olmakla elde edilmez.
İnsanlar doğru şeyi yaptıklarında mutlu oluyorlar.
Bu doğru şey; hayat boyu yakınlarıyla yaşadığı sevgiye dayalı iyi ve sağlıklı ilişkiler ile kurulan ruhen tatmin edici güçlü bağlardır.
El birliği yaparak, dışa dönük davranarak, birbirleri için ufak iyilikler yaparak, birlik olmayı başaran topluluklar daha mutlular.
Kur’an buna Salih Amel diyor.
İnsandaki mutluluk tüm vücudu harekete geçiriyor, genetik kodları değiştiriyor, enfeksiyon hastalıkları ve yabancı düşmanlara karşı vücudun savunmasını güçlendiriyor.
İnternet ortamında bile pozitif duygular, iyileştirici, tatmin edici etki yapıyor; hem kendisine, hem muhatabına…
Bunlar insanın kula bakan yüzüdür.
Ya Allah’a bakan yüzü?
İnsanın Allah’a bakan yüzü O’na inanmak, ortak koşmamak, dua etmek, elinde olana şükrederek adaletle paylaşmaktır.
İman: Allah’a inanmak, Allah’a güvenmek, kendisini güvende hissetmek ve başkalarına güven vermektir.
Mutluluk, ruhen ve fikren tatmin olunmakla başlar.
Tatminin temelinde sosyal aktiviteler yer alır ve temel unsuru sohbettir.
Sohbet anlamlı ve amaçlı yapıldığında terapi olur.
Allah, anlam ve amaç demektir. Etkin terapi, Allah’lı ve Kur’an’lı yapılan sohbetlerdir, ilahi mesaja muhatap olmaktır, Allah’tan vahiy almaktır.
Vahiy bizatihi tedavidir, Kur’an tedavidir: (“Biz Kur'an'ı, ona inananlar için (iç dünyalarını onaran) bir şifa ve rahmet (eczanesi) olarak indirdik (İsra 17/82).”
Mesajı ile bizi anlamlı ve amaçlı kılan Rabbimiz! Kur’an’ını bize mutluluk eczanesi olarak gönderen Rabbimiz! Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz.
Hayırlar diliyorum.

23 Şubat 2017 Perşembe

TÜRK İSLAM MEDENİYETİ

Anadolu Anadolu olalı, en mukaddes ve en ihtişamlı günlerini, Türk-İslam medeniyetiyle birlikte yaşamıştır!
Altaylarda yüreğimize düşen ateş, bizi buralara taşımıştır! İşte, bu destansı zaferler devletimizin gücüne güç katmış, saygı ve korku duyulan bir merkez haline dönüştük! Haliyle ; bu kazanımlar, beraberinde intikam ve hasımhane duygular besleyen düşmanların, sayısını artırmış oldu!
Eskiden düşman belli idi! Günümüzde ise, HDP/PKK zihniyetinin safını ve emellerini detaylarıyla biliyoruz! Ancak, ne idiği belirsiz olan, güçlü iken yanımızda zayıf iken başka tarafa geçen, riyakar ve işbirlikçi taşeron kokuşmuş zihniyet, etrafa pis kokularınız yayılmaktadır! Artık, maske düşmekte ve kellik görünmektedir!
Dün olduğu gibi, bugün ve yarınlarda asla ve kat'a Türk-İslam medeniyetini yakıp yıkmaya gücünüz yetmez! Bizim medeniyetimizde, “ilim, san’at ve din” bir “bütün” teşkil eder. Gerçi, bütün medeniyetlerde, bu üç gayret, bir arada müesseseleşmiş bulunmaktadır. Lâkin, bizim medeniyetimizde müşahade ettiğimiz biçimde, bir ilim, san’at ve din ahengi kurulamamıştır. Türk-İslâm Medeniyeti, 17. asra kadar, bu konuda göz kamaştırıcı örneklerle doludur.

Bir Süleymaniye’yi düşünün, orada “hendesenin zaferi” ile birlikte “estetiğin zaferini” ve “dinin zaferini” bir arada ve muhteşem bir terkib içinde yakalayacaksınız. Gerçekten Mimar Sinan, yalnız “Taşı işleyen bir şair” değildir, o, hendesenin sınırlarını bilen, akustiğin esrarını çözen ve fiziğin kanunlarını yaşayan bir ilim adamı ve büyük bir aşk biçiminde taşıyan ve objektif âleme işleyen bir “iman adamı”dır.

Biz, Mimar Sinan’ı örnek verdik. Siz, başkalarını da düşünebilirsiniz. Gerçekten de onun, bizim medeniyetimizin mimarî dalında ulaştığı bu terkibi, Fuzulî “Su Kasidesini” yazarken, Itri “Tekbir”i bestelerken ortaya koymuşlardır. Üstelik, bu terkibi, yalnız “havasımız” değil, “halkımız” da hayran kalınacak bir seviyede başarmış, bilfarz bağrından Derviş Yûnus’u çıkarmış, onun şiirleri ile ortaya koyduğu terkibi, hayranlıkla dinlemiş, koca “Divanı’m” ezberlemiş ve asırlarca, bir mukaddes emanet gibi muhafaza etmiştir. Kaldı ki, okumayazmayı bile bilmeyen “analarımızın” örgülerinde, kilimlerinde, halılarında ve nakışlarında yukarıda sözünü ettiğimiz “ûlvî terkibin” en sâde ve en güzel örneklerini bulabilirsiniz.
Bizim, gerçekten muhteşem bir medeniyetimiz vardı. Bütün tahribata rağmen, henüz, mühim bir kısmı şöyle böyle ayakta duran, bir kısmı müzelere sığınan, yahut ninelerimizin sandıklarına gizlenen bir kısmı gözlerden ve gönüllerden kaçırılan kitaplıkların depolarına sığınan bu “ecdat mirası”, tamamı ile yok olmamıştır. Hatta, muhtaç olduğu iklimi bulduğu zaman yeniden filizlenebileceğim de hissettirmektedir.
Bakalım, şimdi, kozmopolit ve yabancı bir terkibe zorlanan nesiller, yeniden bizim kültür ve medeniyetimizin “ana caddesini” bulabilecekler mi? Yollarının üstüne yığılmış “molozları” kaldırabilecekler mi? Sapık yolları ve kolları terkederek, buldozerlerle yeniden Türk-İslâm kültür ve medeniyetinin “ana caddesini” açabilecekler mi? Bu konuda, onlara kimler, hangi müesseseler yardım edecek?
Ben, Türk-İslâm Ülkücülerinde bu iradeyi, bu azmi ve bu imanı buluyorum. Allah’ın izni ile bütün engellemelere, bütün “iç” ve “dış” düşmanlıklara rağmen, onlar, mutlaka başarılı olacaklardır. Ancak, bu konuda başarıya ulaşmanın en kestirme yolu, onların, kendi kaabiliyet ve ihtisas sahalarını isabetle tayin ederek, sağlam bir iş bölümü yapmaları, binlerce yıllık tarihî mirasımızı öğrenmek için, kahredici bir çalışma temposuna girmeleri, bilhassa Selçuklu ve Osmanlı kültür ve medeniyet mirasını, bütün incelikleri ile kavramak üzere, gerekli formasyona ulaşmaları ve eserlerini, bu tecrübenin ışığında ve “muasır gelişmeleri” de tanıyarak vermeleridir. Yani, biz, haysiyetli, şahsiyetli ve orijinal bir terkip içinde, verilmiş yeni eserler ve üstadlar beklemekteyiz. Bu, Türk-İslâm kültür ve medeniyetinin bir “yeniden diriliş hamlesine” girmesi demektir.
Türk-İslâm Ülkücüsü, gerek tefekkürde, gerek güzel san’atlarda, ülkemizi saran “yozlaşmanın” ve “yabancılaşmanın” kesin olarak bertaraf edilmesi için, Türk-İslâm Medeniyetinin, yeniden keşfedeceği temelleri üzerinde, “asrı hayran bırakacak” eserler vermeli ve bunu sergilemelidir. Mimarîde, musikîde, resimde, kısaca bütün “güzel san’at dallarında”, orijinal ve farklı olduğunu, ecdadı gibi, isbat etmelidir.Fotoğraf

ÜLKEMİZDE DEMOKRASİ

Ülkemizde demokrasinin sağlam temeller üstüne oturması, tartışılmaz, güvenilir, şeffaf ve dünya demokrasi tarihinin şahikasına taht kurması için, rekabetin her alanda adil olması gerekir !
İlmî ve fikrî tekâmül meselesinin bizatihi kendisinde olduğu gibi ne yazık ki eleştirisinde de bir takım temel sorunların varlığının bir gerçek olduğu ileri sürülebilir. Bu sorunların başında eleştiri kültürünün ruhunu ve özünü kaybetmiş olmasından mütevellidir !
Bu itibarla; demokrasi kültürünün, tüm kurumlarıyla ve vatandaşlarıyla içselleştirilmesi en mühim meseledir!

Dolayısıyla, hukukun üstünlüğü, masumiyet karinesi her zümrüye eşit mesafede olmalı, vatandaşların demokrasi ve hukuka olan inancı tam olmalıdır!
Velhasıl, demokrasi ve tüm yaşamsal kaynaklar, hukuktan beslenmesinden ötürü, önceliklerimizi iyi belirlememiz gerekir!

21 Şubat 2017 Salı

MİLLİ DÜŞÜNCE

Yüce kitabımızın ilk emri; "korkma ve seni Yaradan Rabb'inin adıyla oku!" diye başlar...
İstiklal mücadelemizin bestesi niteliğinde olan "istiklal marşımızda" korkma diye başlar. Bu itibarla, çocukluk ve gençlik evresinde "okuyan, araştıran ve sorgulayan" bir anlayışla korkmadan bir mukaddes dava için mücadele eden ve tüm hücrelerine "etik ahlaki değerleri" yerleştirmek suretiyle karekter yapısını şekillendiren, milli düşünceye sahip olan cesur yürekler hiçbir şeyden korkmadan, ikbal peşinde koşmadan, doğrunun yanında ve yanlışın karşısında Elif gibi dim dik durarak hayatını idame ederler!

EY GURURLU VE DİK OLAN ADAM

Ey gururlu ve kuyruğu dik olan adam!
Etrafında olup biten yanlışlıklara ve haksızlıklara karşı görmezlikten gelip susarsın!
Konuşma meclisinde lafa geldiğinde mangalda kül bırakmazsın!
Soydaş ve dindaş deyip hamaset edebiyatı yapar, kendi dünyevi işine bakarsın !
Ha! bu arada, biri kuyruğuna bastımı feryad edip yakınırsın!
Üç günlük fani dünya için şahsiyetini kenara itip, her kılığa girersin!
İşte, milletimizin kronikleşmiş sorunlarını objektif olarak düşündüğümüzde şahsiyet ve kimlik sorunu olduğunu görmekteyiz! Her meslek ve meşrepte ta tepeden tırnağa kadar!!! (İstisnalar kaideyi bozmaz)
Şahsiyetli ve asalet sahibi insanlar etrafında milli düşünce ekseninde birleşmek varken, çıkar peşinde koşarsın!
Velhasıl; dost dostdoğru olandır! Doğruluk ve hak yolu nettir. Şahsiyetsiz kimliksizlerin; sağı-solu, sonu-başı, ortası ve kenarı olmaz ! Buna mukabil;
Yanlış ve adaletsizlik ise flu dur!

"ESKİMEYEN ASIRLIK ÇINARLAR"


Geçmişten günümüze kadar, ömrünü davaya adayan ve her anı mücadele ile geçen milli düşünceye sahip büyüklerimiz ve değerlerimiz vardır!

İşte, bu seçkin varlıklar; "gerek bıraktıkları eserleri ile gerekse de bedenlerinin yaşlı olmasına rağmen, halen ilk günkü heyecanla dava uğruna aynı aşk ve heyecanla hizmet etme" ülküleri sayesinde "eskimeyen asırlık çınar gibi" ayakta Elif gibi dim dik dururlar!

Şu fani dünyada geçici hevesler peşinde koşmadan, kimseye eğilmeden/bükülmeden ve talimat almadan ülkesi ve milleti için bıkmadan ve usanmadan çalışırlar !

Günümüzde tüm mesaisini haktan ve halktan yana harcayan, atalarımızın izinde ilerleyen, yüce gönüllü cesur karekterli insanlara kucak dolusu selam olsun!


EĞİLİP BÜKÜLMEDİK ÇOK ŞÜKÜR

Hayatımın hiç bir döneminde; "bulanık sulara yelken açmadım" ya da içine dalıp yüzmedim!
Günümüzde, "gelene ağam gidene paşam diyen" zihniyetle aynı masa etrafında toplanmadım. Sosyal hayatımda çektiğim sıkıntılarımın yegane sebebi; özellikle, "başkalarına yapılan haksızlıkta veya yanlışa yanlış diyebilme cesaretinden" kaynaklanmıştır!

İşte, halen ayakta dimdik durabiliyorsak bu hayatta; bunu en başta inancımıza, cesaretimize, kişiliğimize, ailemize ve sığanabilecek bir liman olan değerli büyüklerimize ve dostlarımıza borçluyum!
Bu itibarla; kendinizi iyi okuyup keşfedin ve tanıyın.Yapabileceklerinizin ve cesaretimizin farkında olun. Dostlarınızın ve elinizdekilerin değerini kaybetmeden bilin!
 baskılara, tehditlere, yalana ve talana dur diyen, cesur ve fedakar yüreklere selam olsun! Ailesini düşündüğü gibi, Türk İslam alemini ve devletinin bekasını düşünen, hak namına alıp hak namına veren, yüce gönüllere sonsuz şükranlarımı sunarım!

KADIN VE AİLE

Türk tarihinde; izzet ve haysiyet sahibi ve toplumun şekillenmesinde başaktör olan kadınlar, Milli mücadele döneminde kâh sırtlarında cepheye mermi taşımış, kâh şefkati ve sağnak sağnak sevgisiyle evlerimizin sultanı olmuştur!
Kısaca ; kadın ve aile kaf dağının ardındaki gizle bahçedir, çocukların kahramanıdır!
Günümüzde ise kadın, bir meta ve eğlence aracı olarak görülmeye başlanmıştır. Ayrıca, bazı kadınlarımızın etik ahlaki değerleri kenara itmesi, "yuvayı dişi kuş yapar" anlayışından uzaklaşması sonucunda toplumuzun ahengini bozan nesiller yetişmesine neden olmaktadır.
Oysa ki; Fatihleri, Yavuz'ları ve Osmanları yetiştiren bir kadın ve dolayısıyla bir annedir. Bu itibarla, kadın toplumumuzun en önemli dinamiğidir. Kadınlarımızı bir eşya gibi görmek yerine hakettiği değeri vermeliyiz. Buna mukabil, kadın da sosyal statüsünün öneminin idraikinde hareket etmesi gerekmektedir!

AÇLIK VE YOKLUK

Kendini tepede gören ve kudretli sayan beyler, Siz hiç açlık ve yokluk nedir bilir misiniz?
Bizim kültürümüzde baba evin reisidir. Aynı zamanda ;"çocuklarının kahramanı" ve evin temelidir!
Bir baba için en zor şey; "babacığım bana bisiklet alırmısın, şunu veya bunu alırmısın" diyen evlatlarına ve "evimizin şu eksiği var" diyen eşinin ihtiyaçlarına cevap vermemek kadar kahredici ve zor bir durum olmasa gerek !
Günümüzde, İslam ve demokrasi konusunda ders vermeye çalışan ve ahkam kesen zümrelerin anlatımlarının sadece sözde kalması, özde ise kendi çıkarlarını düşünüp asgari ücretle geçimini sağlayanlara "şükür etmelerini" tavsiye etmelerine rağmen halkımızda itibar edilmeleri sonucunda düzen hep aynı ve fakir olan haksızlığa uğrayanlar da hep aynı kalmaktadır ! Bu itibarla, her aklı olan kişinin aklını başına alması tüm dünyevi işlerin fevkindedir!
Bu duygu ve düşüncelerim ile birkaç dakika yokluk içinde evlatları ve kutsal aile kurumu için çırpınan babanın yerine koyup, herkesin empati yapmasını ve sofralarında gariplerin/yetimlerin olması için çaba sarfetmelerini temenni ederim!